Gekozen invoer:

Gekozen warmtebron:
restwarmtebron

Water
°C
m3/uur
vervuild

Lucht
°C
%rv
m3/uur

Koelinstallatie
type koelinstallatie
koudemiddel
°C
kW

Gekozen proces:
proces

Product
°C
°C
kW

Water
°C
°C
m3/uur

Lucht
°C
°C
m3/uur

Overige gegevens:
warmteopwekking
%rendement
uur/jaar
% gelijktijdigheid
Euro/kWh
Euro/Nm3
Selectie obv grootste besparing
Natuurlijke koudemiddelen

Berekende uitvoer:

Tekort aan warmte:
Procesgegevens
Procestype:
Warmtevraag proces: kW
Temperatuur proces in: °C
Temperatuur proces uit: °C
Directe warmteuitwisseling
Temperatuur restwarmte in: °C
Temperatuur restwarmte uit: °C
Directe warmteuitwisseling mogelijk:
Beschikbare restwarmte: kW
Afkoeling restwarmtebron
COPh*: -
Benodigde restwarmte: kW
Gegevens warmtepomp
Type:
dTverd:°C
Tverd:°C
dTcond:°C
Tcond:°C
Tcond,uit:°C
COPh:-
Qcond:kW
Qverd:kW
Pel:kW
Energiebesparing
Gasbesparing:Nm3/jr
Kostenbesparing:Euro/jr
Elektrisch verbruik:kWh/jr
Elektrische kosten:Euro/jr
Besparing:Euro/jr
Kosten warmtepomp:Euro
Kosten uitkoppeling:Euro
Kosten afgifte:Euro
Kosten leidingwerk:Euro
Investeringskosten:Euro
Terugverdientijd:jaar
Tekst: