Welkom bij de warmtepompwijzer.

De warmtepompwijzer is een online rekentool waarmee bedrijven kunnen vaststellen of het zinvol kan zijn om warmtepompen in hun processen in te zetten. De warmtepompwijzer geeft een globaal beeld van de toepasbaarheid en haalbaarheid van een warmtepomp. Het resultaat vormt een goed uitgangspunt waarmee bepaald kan worden of nader onderzoek door bijvoorbeeld een externe adviseur zinvol is.

Voordat u start met het invullen van de warmtepompwijzer, is het zinvol dat u weet wat een warmtepomp is en wat u hiermee kunt. Als u dit nog niet weet, dan raden wij u aan om deze pagina te raadplegen.

Door op onderstaande button te drukken, start u de warmtepompwijzer. Hierbij moet u een aantal stappen doorlopen, waarbij u gegevens van uw proces en de beschikbare restwarmte moet invullen. Bij de invulstappen vindt u informatiebuttons, die u extra toelichting kunnen verstrekken.

De warmtepompwijzer is opgesteld door De Kleijn Energy Consultants & Engineers, in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De warmtepompwijzer werkt het beste met de browsers Internet Explorer en Firefox. Bij vragen of onduidelijkheden kun u contact opnemen via deze pagina.


Versie 2.5 - Augustus 2014